PODMÍNKY UŽITÍ

 

Advokát vynakládá veškeré úsilí, aby informace obsažené na těchto webových stránkách byly pro návštěvníky užitečné. Advokát však nezaručuje ani nečiní záruky o přesnosti, úplnosti a aktuálnosti těchto informací. Informace uvedené na těchto webových stránkách nejsou míněny jako právní porada a neměly by být takto užívány. Budete-li potřebovat detailnější informace nebo návaznou radu s ohledem na otázky obsažené na těchto webových stránkách, doporučujeme použít kontaktní údaje uvedené na těchto webových stránkách. 

Advokát na sebe nebere odpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu těchto webových stránek stránky a dále odmítá odpovědnost jakékoli povahy za veškeré ztráty způsobené v souvislosti s užíváním těchto webových stránek. Toto omezení odpovědnosti platí pro veškeré náhrady škody bez ohledu na jejich druh. Advokát si vyhrazuje právo kdykoli měnit zveřejněné informace bez oznámení. 

Odkazy na webové stránky jiných osob jsou zde uvedeny pouze z praktických důvodů a nezakládají odpovědnost za informace, obsažené na webových stránkách  jiných osob, ani souhlas s jejich obsahem ze strany advokáta. Advokát nečiní žádné záruky, ať již výslovné nebo implicitní, s ohledem na přesnost, dostupnost, spolehlivost nebo obsah takových informací, textů, grafického zpracování a odkazů. Advokát neprováděl testování softwaru jiných stránek a nečiní žádná prohlášení s ohledem na kvalitu, bezpečnost nebo vhodnost tohoto softwaru. 

Chcete-li použít odkaz na webové stránky advokáta, můžete se odkázat pouze na jejich úvodní domovskou stránku (home page). 

Materiály zobrazené či uvedené na webových stránkách advokáta mimo jiné včetně veškerých dokumentů, souborů, grafiky, zařízení, kódu a obecného vzhledu webových stránek jsou předmětem autorských práv Advokáta. Veškerá práva jsou vyhrazena, pokud není konkrétně uvedeno jinak. 

Jakýmkoliv nepovoleným zásahem do webových stránek advokáta nebo jejich nepovoleným užitím či jejich jednotlivých složek, může dojít k porušení autorských či autorským právům příbuzných práv třetích osob nebo advokáta. Při povoleném užití informací uvedených na těchto webových stránkách je nutné uvést advokáta jako zdroj.