INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora; její internetové stránky mají adresu www.cak.cz.

Advokát je pro případ vzniku škody, kterou způsobí v souvislosti s poskytováním právních služeb a za kterou odpovídá klientovi podle § 24 odst. 1 zákona o advokacii, pojištěn u Generali Pojišťovny, a. s., a to na základě Rámcové pojistné smlouvy č. 2904309313, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „hromadné pojištění advokátů“), uzavřené Českou advokátní komorou, do výše 5.000.000,- Kč.