Tisíc tváří mediace

 

Co je to „konflikt“?

Společnost, resp. jednotlivci, se pravidelně  dostávají v běžném denním životě do sporů/konfliktů. Bohužel většinou slýcháváme, že konflikt sám o sobě je špatný, a proto pak dělíme lidi na konfliktní či bezkonfliktní. Takový závěr je však nepochopením podstaty pojmu konflikt. Například v čínštině je slovo konflikt vyjádřeno kombinací slov „nebezpečí“ a „příležitost„. V češtině bychom toto mohli parafrázovat rčením, které se používá pro oheň, tj. „dobrý sluha, avšak špatný pán„. Tedy pokud ke konfliktu/sporu přistupujeme vědomě a odpovědně, můžeme se dozvědět mnoho o sobě i o druhých a můžeme naše problémy kreativně vyřešit, a zároveň pochopit postoje druhé strany, pokud se však necháme unést emocemi, konflikt rychle vyeskaluje a většinou vede k fyzickému nebo emočnímu násilí.

Proto je dobré na počátku přijmout, že konflikt v lidském životě je normální, přirozený a dokonce nezbytný!

Proč mediace?

Mediace (z lat. mediare = „být uprostřed“, z toho česky zprostředkování) je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda. Uplatňuje se v právu i mimo ně, zahrnuty jsou v ní nejen právní, ale vždy také psychologická či sociální specifika. Základem mediace je, že mezi znesvářené strany vstoupí třetí, nezávislá osoba, tzv. mediátor, která se jim stává prostředníkem ke smírnému, kompromisnímu řešení sporných otázek.

Soudní řízení vs. mediace

Většina sporů, které strany nedokáží vyřešit sami, je tradičně řešena před civilními soudy. Bohužel počet zahájených (netrestních) soudních řízení, se pohybuje každoročně v řádu statisíců, což se v důsledku podepisuje zejména na průměrné délce soudního civilního řízení (v prvním stupni, tedy bez odvolacího řízení), která činila 325 dní v roce 2016. Naproti tomu mediační řízení trvá průměrně několik hodin, maximálně dnů. Tím nejpodstatnějším rozdílem mezi soudním řízením a mediací je však skutečnost, že na konci soudního řízení je většinou na jedné straně vítěz, a na druhé straně poražený, častěji však bývají na obou stranách poražení, neboť ani jeden nebývá s rozsudkem spokojen. Naproti tomu úspěšná medice končí tak, tak že na obou stranách jsou vítězové.

Mediace = nástroj odpovědného jedince

Mediace je cesta/nástroj/technika pro odpovědné jedince, kteří vědí, že životní výzvy, které přichází, za nás nevyřeší někdo jiný, ať je to soudce, politik nebo manželka. Jedině vy sami máte v ruce klíč, kterým lze otevřít dveře k novým vhledům a řešením. Jako mediátor Vám mohu pomoci nalézt cestu ze zdánlivě neřešitelných situací, ať už v rodinných, sousedských, obchodních či pracovních vztazích. Jediným předpokladem pro nalezení oboutranné spokojenosti je odložení společensky zaběhnutých vzorců, které můžeme vyjádřit např. těmito frázemi: „Už z principu (doplňte sami)….“ nebo „To si nenechám líbit…“, nebo „S druhou stranou se nedá mluvit…“, nebo „Já Ti ukážu…“.

Peer mediace – conflict management

Protože nejlepší cestou jak předcházet vyhroceným situacím je prevence, je ideální, pokud existuje v komunitě (tj. v pracovním kolektivu nebo např. ve školní třídě, ale i v rodině) systém, který stanoví přesná pravidla pro řešení problemů mezi kolegy nebo žáky ve třídě. Výsledkem je to, že všichni zúčastnění vědí, jak nakládat s jakýmkoliv konfliktem (stejně jako znají požární směrnici, která obsahuje informace o tom, jak se chovat v případě požáru). To ve svém důsledku nejen šetří čas, energii a peníze, ale především zlepšuje a udržuje mezilidské vztahy.

Jen společnost/komunita/firma, která dbá na potřeby svých členů, může prosperovat.

Zavedením conflict managementu vytvoříte bezpečné prostředí, ve kterém se nemůže dařit intrikám, šikaně, pomluvám, ani dusné atmosféře.

Pokud existují ve Vašem kolektivu dlouhodobě problémy, které se nedaří uspokojivě vyřešit, napište mi, mohu Vás ujistit, že mediace má jedinečnou schopnost „čistit vzduch“.

Rádi byste se dozvěděli, zda je Váš případ vhodný k mediaci? Čeká Vás soudní řízení a nevíte, co Vás čeká? Nebo se chcete sami stát mediátorem? Napište si nezávazně o více informací!

12 + 5 =